Sosyal Medya:

Kompanzasyon Panoları

Ana Sayfa Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon Panoları Kullanım Alanları

 • • Şebeke güç kayıplarını önlemek
 • • Reaktif cezanın önlenmesi istenilen tüm endüstriyel tesisler ve ticari binalar
 • • Dağıtım, üretim sistemlerinin kapasitesinin azalmasını önlemek

ADIM ADIM REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON PANOSU

Reaktif güç kompanzasyon panosu tasarımı, standart dağıtım panoları gibi basit değildir ve birçok farkı vardır.
Bu makalede bahsedeceğimiz örnek projenin amacı şebekeden gelen yüksek mertebeden harmoniklerin 200kVAr gücünde ve 400V geriliminde bir reaktif güç kompanzasyon panosu tasarlayarak, güç faktörünü otomatik olarak kontrol edilmesidir.

kompazasyonpanosu

Önemli gereklilikler:

 • * Kondansatör ve gerekli parçaları kolay erişilebilir olmalıdır ki herhangi bir sorun yaşandığında yerine kolaylıkla koyulabilsin.
 • * Kompanzasyon panosunun koruma derecesi panonun yerleşimine göre seçilmelidir.
 • * Reaktif güç kompanzasyonu için bir cihazda belirli bölümler belirlenebilir, bunlar ayrı bölümlere veya aynı hücre içine yerleştirilebilir.
 • * Her bir kondanstörün üzerinde; üretici kimlik numarası, üretim tarihi, nominal güç(kVAr cinsinden), nominal voltaj(V cinsinden), minimum ve maksimum ortam sıcaklığı, koruma derecesi, kısa devre gücü hakkında bilgileri içeren bir isim plakası bulundurmalıdır.

 

Yukarıdaki bilgilerin ışığında kapasitörler için uygun bölme bulmak mümkündür. Cihaz yüksek mertebeden harmoniklerin bulunduğu şebekede çalışacağı için güç kondansatörlerinin reaktörlerle korunması gerekir. Her bir kondansatör reaktör kadar ek ısı yayar .

!! Bu nedenle pano içindeki hava akışını sağlamak ve elemanları soğutmak için pano içine soğutma fanı takılması gerekir.

Güç kapasitörlerinin sıcaklığı aşağıdaki listedeki değerlerden daha yüksek olmamalıdır.

IEC 60831-2 ye göre;

 

Maksimum  55°C
Maximum ortalama(24 saat içinde)  45°C
Yıllık maksimum ortalama  35°C
Minimal -25°C

Soğutma konusu çok önemlidir. Uygun olmayan ısıl koşullarda çalışan kapasitörler ve reaktörler aşırı ısınma tehlikesine maruz kalırlar ve ömürleri kısalır.

Bundan kaçınmak için, istenmeyen etkileri önleyecek birkaç kurala uymak gerekir, bu kurallar istenmeyen etkilerden koruyacaktır. Bunlar aşağıdaki gibidir(Genellikle şalt panoları için):

 1. Hava girişi ve çıkışı arasında ki mesafe uzak olmalıdır maksimum hava akışını sağlamak için.
 2. Girişin boyutu çıkıştan en az %10 daha büyük olmalıdır.
 3. Havanın sağ veya zikzak akışından kaçınılmalıdır.
 4. Fan seçiminde yerleşim yerindeki gerçek hava akışı da düşünülmektedir. Karşı hava efekti teorik olarak düşünülenden daha fazla olabilir.

Her KVAr da bir 7w enerji harcayan bir kapasitör ve reaktör devresi için; havalandırmada kullanılan fanın minimum efektini hesaplamak için aşağıdaki formülden yararlanılır:

D = 0.3 x Ps[m3/h]

D = 0.3 x (200 x 7)= 420[m3/h]

D – Fanın minimal etkisi

Ps – Total güç kaybı kapasitör ve reaktör devresinin

elektrik panosu
YÜKSEKLİK[mm] 2000
GENİŞLİK[mm] 1050
DERİNLİK[mm] 500

 

MALZEMELERİN YERLEŞİMİ

Pano içindeki raylara malzemenin yerleşimi montaj ve demontajda erişimin kolay olması lazım ve her malzeme projeye göre açıkça etiketlenmiş olmalı.

dağıtımpanoları

Reaktörler ile kapasitörler aynı hücreye yerleştirmek isteniyorsa, fiziksel olarak bir bariyerle ayrılmalıdır. Reaktörler çok fazla ısı yaydıklarından kapasitörlerin de ısınmasına neden olur.