Sosyal Medya:

GES Panoları

Ana Sayfa GES Panoları

GES Panoları

GÜNEŞ ENERJİSİ ( PV; FV; FOTOVOLTAİK ENERJİ ) NEDİR

Güneş enerjisi, kaynağı Güneşin ışınımları olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş’in çekirdeğinde oluşan bazı kimyasal ve fiziksel tepkimeler ile açığa çıkan ışınım enerjisidir diyebiliriz. Güneş enerjisini kullandığımız alanları saymakla bitiremeyiz ( Bitkilerin fotosentez ’inden tutunda ısı, ışık elektrik enerjisi vb … ) Biz bu enerjinin elektrik üretimi alanında müşterilerimizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Firmamız aseltim elektrik   Güneş santrallerinin elektrik panolarının ( AC TOPLAMA PANOSU, DC TOPLAMA PANOSU, ANA TOPLAMA PANOSU,TRAFO PANOSU VE KOMPANZASYON PANOLARI )  üretimini yapmaktadır.

 

 

 

DC Toplama Panosu; Merkezi invertör sistemi ile yapılan güneş enerji tesislerinde kullanılır, güneş enerjisi tesisleri panellerin seri bağlantıları ile oluşturulan dizi gruplarından oluşur, her dizi gruplarına DC Toplama Panosu Yapılır. Üretilen enerji DC sigortalar aracılığı ile DC Toplama Panosunda toplanır, bu panodan merkezi invertörlere DC hatlar aracılığı ile taşınır taşınan DC enerji invertörlerde AC enerjiye çevrilerek Ana Toplama Panolarına taşınır bu panolarda enerji kalitesi ölçülerek tesisin ihtiyacı karşılanır veya şebekeye enerji verilir.

AC Toplama Panosu;
Dizi invertörlerin kullanıldığı güneş enerji tesislerinde kullanılan panolardır. Panellerin seri bağlantıları ile oluşturulan dizi gruplarına bağlanan invertörlerden elde edilen AC enerji AC hatlar aracılığı ile taşınır, taşınan enerji bu panolara termik manyetik şalterler veya buşon lu yük ayırıcılar aracılığı ile AC toplama panosunda toplanır. Bu panolarda AC enerjinin toplanmasında kullanılan koruma elemanlarını seçerken; termik manyetik şalter ve buşonlu yük ayırıcıların avantajları ve dezavantajlarının bilinmesinde fayda vardır bunların bilinmesi ihtiyacınız olan doğru ürünü seçmenize yardımcı olacaktır.

Buşonlu Yük Ayırıcı (NH sigorta) ile Termik Manyatik Şalterin (TMŞ) Karşılaştırılması;

  • Güneş enerjisi üretim tesislerinde fazlardan birinde hata oluşması anında TMŞ üç fazı birden keserken NH arızalı fazı keser (NH avantajlı)
  • NH sigortaların ömrü uzun olur buşonların değişimi kolay ve basittir, TMŞ (2 veya 3 ) kısa devre akımında ömrü biter değişimi zordur. (NH avantajlı)
  • TMŞ hata anında selektivite (seçicilik ) zordur, NH hassas sellektivite olanağı sunar. (NH avantajlı)
  • TMŞ hata anında yüksek ısı ve güç kayıplar meydana gelir, NH çok düşük güç kaybı ve düşük ısı oluşası nedeniyle (NH avantajlı)
  • TMŞ hata anında hatanın giderilmesine kadar veya bakım anında bakım sonlandırılıncaya kadar yetkisiz personelin müdahalesi kolaydır bu bir dezavantajdır, NH sigortalarda bu daha zor olduğu için avantajdır (NH avantajlı)
  • NH sigortaların kısa devre kesme kapasiteleri standart 120 kA iken TMŞ kısa devre kesme kapasiteleri düşük değerlerde üretildiği için düşük kesme kapasite seçme olasılığından vardır (NH avantajlı)
  • NH sigortalar etkin ark kontrolü sağlar herhangi bir ark durumunda iyonize gaz açığa çıkarmaz TMŞ ark söndürme odacığına ihtiyaç duyar ve iyonize gaz açığa çıkarır (NH avantajlı)
  • TMŞ geniş akım aralığına sahiptir NH sigortaların akım aralığı sınırlıdır (TMŞ avantajlı)
  • TMŞ müdahale kolaylığından dolayı yerine göre avantajlı durumda diyebiliriz

Ana Toplama Panosu; DC veya AC Toplama panolarından gelen enerji bu

panolarda toplanarak kotrol altına alınmış olur. Bu panolar toplanan enerji kalitesinin ölçümü için, sistem güvenliği için gerekli elektrik ekipmanları ile donatılmalıdır. Bu enerji trafo panosuna ve tesisin ana dağıtım panosuna AC hatlar aracılı ile taşınır tesisin ihtiyacı veya şebekeye enerji verilir (şebekeye enerji verebilmek için gerekli resmi prosedür ve gerekli donanıma sahip olunması gerekir.)

Kompanzasyon Panosu; Güneş enerji üretim tesislerinde özellikle güneşten enerji üretilmediği durumlarda tesisin şebekeden çektiği reaktif gücü kompanze etmek için kullanılır. Bu panolar tesisin ihtiyacına göre projelendirilmelidir bu önemli bir konudur gereksiz maliyetlere sebep olmamak için bu işin uzmanlarından hizmet alınması gerekir.