Scada Yazılım Otomasyon

Scada Yazılım Sistemi
Kullanım Alanları:

• Çimento, Şeker, İlaç, Boya vb. fabrikalar
• Enerji nakil hatları
• Barajlar, Temiz – Atık su arıtma tesisleri
• Raylı sistemler
• Trafik sistemleri
• Tüneller
• Doğalgaz tesisleri
• Gıda fabrikaları
• Nükleer tesisler

Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi